ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Η εταιρεία Ι. & Π. ΜΠΑΚΗΣ Ο.Ε δραστηριοποιείται και στο κομμάτι των μεταφορών με μεγάλη επιτυχία, χρησιμοποιώντας -όπου χρειάζεται- γερανό, έτσι ώστε να κάνει το αποτέλεσμα ευκολότερο για τον επιχειρηματία, τον ιδιώτη και τους δημόσιους φορείς.
 
Μεταφέρουμε από οποιοδήποτε μέρος, με ιδιόκτητα φορτηγά κάθε είδους υλικό, για οποιαδήποτε εφαρμογή. Ακόμη αναλαμβάνουμε εργολαβίες για μεγάλες ποσότητες, σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Συνοπτικά, η γκάμα των υπηρεσιών μας περιλαμβάνει: 

  • ​Μεταφορές βαρέων αντικειμένων
  • Γερανομεταφορές
  • Ειδικές μεταφορές
  • Μεταφορές Αδρανών υλικών
  • Μεταφορές Σκαφών
  • Μεταφορές Παλετών
  • Μεταφορές Μπάζων
  • Μεταφορές Εμπορευμάτων
  • Μεταφορές Οικοδομικών υλικών